Ako financovať výstavbu domu?

03.06.2021

Ako treba postupovať pri vybavovaní hypotéky na stavbu domu? Čo všetko je potrebné banke dokladovať?

K žiadosti o úver na výstavbu rodinného domu budete potrebovať tieto doklady:

Ak máte len holý pozemok a ešte ste nezačali stavať:

 • znalecký posudok k pozemku so všetkými povinnými prílohami;
 • stavebné povolenie k výstavbe na pozemku;
 • projektovú dokumentáciu budúcej stavby - najmä jej stavebnú časť.

Banka vám na začiatok poskytne úver len do určitej hodnoty pozemku (v závislosti od banky 60 až 100 % z hodnoty). Tieto peniaze použijete na začatie výstavby a následne zabezpečíte zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. Ďalšie prostriedky na úver vám už tá istá banka, kde ste čerpali úver na pozemok, poskytne po predložení dostatočnej rozostavanosti vašej stavby, teda na základe predloženého znaleckého posudku na budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Obvykle už táto stavba musí byť zapísaná aj na liste vlastníctva ako rozostavaná. Ďalej postupne čerpáte úver na základe toho, ako budete banke preukazovať zhodnocovanie stavby.

Ak už máte na svojom pozemku rozostavaný dom, budete potrebovať:

 • znalecký posudok s ocenením pozemku spolu s rozostavanou stavbou, ktorého súčasťou bude stavebná časť projektovej dokumentácie stavby;
 • stavebné povolenie;
 • geometrický plán, ktorým bola stavba zameraná na pozemku.

V tomto prípade vám banka rovno schváli úver na budúcu hodnotu a poskytne prvú tranžu podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti (cena pozemku + hodnota rozostavanej stavby). Ďalšie peniaze banka uvoľní po splnení podmienok zmluvy - obvykle stačí, ak predložíte rozpočet realizovaných prác a fotodokumentáciu stavby.

V oboch prípadoch treba dať pozor, aby ste splnili základné podmienky bánk v súvislosti s akceptáciou zabezpečenia úverov. Teda ak chcete stavať na pozemku a zároveň ním chcete aj ručiť, musí byť zabezpečený prístup k tomuto pozemku, a to z verejnej komunikácie (obecná alebo štátna cesta) alebo cez pozemok, ku ktorému máte zriadené právo prechodu a prejazdu, prípadne ste spoluvlastníkom tohto pozemku. Cesta k pozemku, na ktorom bude stáť dom, musí byť spevnená. Samozrejme aj stavba musí byť v súlade s predloženým právoplatným stavebným povolením a prípadnú zmenu alebo odchýlku od pôvodného stavebného plánu musíte mať riadne zdokumentovanú a povolenú stavebným úradom. Rovnako tak platí, že ak ste už začali stavať, banka bude preverovať, či je stupeň rozostavanosti stavby dostatočný. Tento overujú podľa predloženého znaleckého posudku aj samotní znalci banky, ktorí určujú definitívnu hodnotu stavby.

Zdroj: Canva
Zdroj: Canva

Ak už máte na svojom pozemku rozostavaný dom, budete potrebovať:

 • znalecký posudok s ocenením pozemku spolu s rozostavanou stavbou, ktorého súčasťou bude stavebná časť projektovej dokumentácie stavby;
 • stavebné povolenie;
 • geometrický plán, ktorým bola stavba zameraná na pozemku.

V tomto prípade vám banka rovno schváli úver na budúcu hodnotu a poskytne prvú tranžu podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti (cena pozemku + hodnota rozostavanej stavby). Ďalšie peniaze banka uvoľní po splnení podmienok zmluvy - obvykle stačí, ak predložíte rozpočet realizovaných prác a fotodokumentáciu stavby.

V oboch prípadoch treba dať pozor, aby ste splnili základné podmienky bánk v súvislosti s akceptáciou zabezpečenia úverov. Teda ak chcete stavať na pozemku a zároveň ním chcete aj ručiť, musí byť zabezpečený prístup k tomuto pozemku, a to z verejnej komunikácie (obecná alebo štátna cesta) alebo cez pozemok, ku ktorému máte zriadené právo prechodu a prejazdu, prípadne ste spoluvlastníkom tohto pozemku. Cesta k pozemku, na ktorom bude stáť dom, musí byť spevnená. Samozrejme aj stavba musí byť v súlade s predloženým právoplatným stavebným povolením a prípadnú zmenu alebo odchýlku od pôvodného stavebného plánu musíte mať riadne zdokumentovanú a povolenú stavebným úradom. Rovnako tak platí, že ak ste už začali stavať, banka bude preverovať, či je stupeň rozostavanosti stavby dostatočný. Tento overujú podľa predloženého znaleckého posudku aj samotní znalci banky, ktorí určujú definitívnu hodnotu stavby.

Zdroj: Časopis Urob si sám

Dôležitý nadpis

Ako treba postupovať pri vybavovaní hypotéky na stavbu domu? Čo všetko je potrebné banke dokladovať?

K žiadosti o úver na výstavbu rodinného domu budete potrebovať tieto doklady:

Ak máte len holý pozemok a ešte ste nezačali stavať:

 • znalecký posudok k pozemku so všetkými povinnými prílohami;
 • stavebné povolenie k výstavbe na pozemku;
 • projektovú dokumentáciu budúcej stavby - najmä jej stavebnú časť.

Banka vám na začiatok poskytne úver len do určitej hodnoty pozemku (v závislosti od banky 60 až 100 % z hodnoty). Tieto peniaze použijete na začatie výstavby a následne zabezpečíte zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. Ďalšie prostriedky na úver vám už tá istá banka, kde ste čerpali úver na pozemok, poskytne po predložení dostatočnej rozostavanosti vašej stavby, teda na základe predloženého znaleckého posudku na budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Obvykle už táto stavba musí byť zapísaná aj na liste vlastníctva ako rozostavaná. Ďalej postupne čerpáte úver na základe toho, ako budete banke preukazovať zhodnocovanie stavby.

Ak už máte na svojom pozemku rozostavaný dom, budete potrebovať:

 • znalecký posudok s ocenením pozemku spolu s rozostavanou stavbou, ktorého súčasťou bude stavebná časť projektovej dokumentácie stavby;
 • stavebné povolenie;
 • geometrický plán, ktorým bola stavba zameraná na pozemku.

V tomto prípade vám banka rovno schváli úver na budúcu hodnotu a poskytne prvú tranžu podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti (cena pozemku + hodnota rozostavanej stavby). Ďalšie peniaze banka uvoľní po splnení podmienok zmluvy - obvykle stačí, ak predložíte rozpočet realizovaných prác a fotodokumentáciu stavby.

V oboch prípadoch treba dať pozor, aby ste splnili základné podmienky bánk v súvislosti s akceptáciou zabezpečenia úverov. Teda ak chcete stavať na pozemku a zároveň ním chcete aj ručiť, musí byť zabezpečený prístup k tomuto pozemku, a to z verejnej komunikácie (obecná alebo štátna cesta) alebo cez pozemok, ku ktorému máte zriadené právo prechodu a prejazdu, prípadne ste spoluvlastníkom tohto pozemku. Cesta k pozemku, na ktorom bude stáť dom, musí byť spevnená. Samozrejme aj stavba musí byť v súlade s predloženým právoplatným stavebným povolením a prípadnú zmenu alebo odchýlku od pôvodného stavebného plánu musíte mať riadne zdokumentovanú a povolenú stavebným úradom. Rovnako tak platí, že ak ste už začali stavať, banka bude preverovať, či je stupeň rozostavanosti stavby dostatočný. Tento overujú podľa predloženého znaleckého posudku aj samotní znalci banky, ktorí určujú definitívnu hodnotu stavby.

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Dôležitý nadpis

Ak už máte na svojom pozemku rozostavaný dom, budete potrebovať:

 • znalecký posudok s ocenením pozemku spolu s rozostavanou stavbou, ktorého súčasťou bude stavebná časť projektovej dokumentácie stavby;
 • stavebné povolenie;
 • geometrický plán, ktorým bola stavba zameraná na pozemku.

V tomto prípade vám banka rovno schváli úver na budúcu hodnotu a poskytne prvú tranžu podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti (cena pozemku + hodnota rozostavanej stavby). Ďalšie peniaze banka uvoľní po splnení podmienok zmluvy - obvykle stačí, ak predložíte rozpočet realizovaných prác a fotodokumentáciu stavby.

V oboch prípadoch treba dať pozor, aby ste splnili základné podmienky bánk v súvislosti s akceptáciou zabezpečenia úverov. Teda ak chcete stavať na pozemku a zároveň ním chcete aj ručiť, musí byť zabezpečený prístup k tomuto pozemku, a to z verejnej komunikácie (obecná alebo štátna cesta) alebo cez pozemok, ku ktorému máte zriadené právo prechodu a prejazdu, prípadne ste spoluvlastníkom tohto pozemku. Cesta k pozemku, na ktorom bude stáť dom, musí byť spevnená. Samozrejme aj stavba musí byť v súlade s predloženým právoplatným stavebným povolením a prípadnú zmenu alebo odchýlku od pôvodného stavebného plánu musíte mať riadne zdokumentovanú a povolenú stavebným úradom. Rovnako tak platí, že ak ste už začali stavať, banka bude preverovať, či je stupeň rozostavanosti stavby dostatočný. Tento overujú podľa predloženého znaleckého posudku aj samotní znalci banky, ktorí určujú definitívnu hodnotu stavby.

Zdroj: Časopis Urob si sám

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Dôležitý nadpis