Ekonomické poradenstvo

V rámci ekonomického poradenstva zabezpečíme:

  • Priebežná optimalizácia základu dane a minimalizácia daňového zaťaženia podnikateľskej jednotky, pri využití dostupných legálnych legislatívnych prostriedkov

  • zostavenie, vypracovanie a podanie daňových priznaní

  • konzultácie v oblasti správy a platenia daní

  • vypracovanie a podávanie ostatných oznámení na daňových a iných štátnych úradoch (napr. štatistický úrad)

  • podporu pri kontrolách daňových úradov

  • zastupovanie pred daňovými úradmi