Personalistika a mzdy

V rámci spracovania miezd a personalistiky ponúkame:

  •  vytvorenie a vedenie databázy zamestnancov

  • všetky činnosti súvisiace s nástupom a výstupom zamestnanca na pracovný pomer alebo na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)

  • mesačné spracovanie (výpočet) miezd - vypracovanie štandardných výkazov pre klienta (výplatné pásky, mzdové prehľady, výkazy do poisťovní a iné vopred dohodnuté prehľady)

  • vypracovanie a zaslanie výkazov a prehľadov do sociálnej a zdravotných poisťovní a na Daňový úrad

  • ročné zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti

  • tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)

  • prevodný príkaz na výplatu miezd, odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní a dane z príjmov zo závislej činnosti

  • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

  • vedenie mzdových listov

Cena za spracovanie miezd:

  • 10,- Eur za zamestnanca