Aké sú rozdiely pri vybavovaní hypotéky na kúpu, alebo výstavbu nehnuteľnosti ? 

03.06.2021

V čom sa odlišuje hypotéka na kúpu bytu/domu od hypotéky na stavbu domu? Trvá jej vybavenie dlhšie a ide o komplikovanejší proces?

Hypotéka na stavbu domu je jedným z účelov, na ktoré možno získať úver na bývanie. Týka sa financovania výstavby budúceho rodinného domu a predpokladom je, že banke zakladáte práve túto budúcu financovanú nehnuteľnosť a vlastníte pozemok, na ktorom budete stavať.

Na rozdiel od klasickej hypotéky na kúpu môže ísť o dlhodobejšie čerpanie finančných prostriedkov banky. Inak povedané, peniaze z úveru nečerpáte jednorazovo ako pri kúpe hotového bytu či domu, ale postupne v tzv. tranžiach tak, ako sa zhodnocuje vaša stavba.

Banka na začiatku posúdi predpokladanú budúcu hodnotu podľa projektovej dokumentácie k domu a podľa hodnoty pozemku a na základe toho vám schváli výšku úveru. Nevyhnutným predpokladom na schválenie úveru je aj stavebné povolenie. Na základe aktuálnej hodnoty - buď len pozemku, alebo ak ste už začali stavať aj rozostavanej stavby - začnete čerpať úver a peniaze použijete na zhodnotenie stavby.

Následne vám banka poskytuje ďalšie peniaze až do finálnej schválenej sumy vždy po preukázaní zvýšenia aktuálnej hodnoty stavby podľa podmienok úverovej zmluvy. Zhodnotenie stavby obvykle dokladujete fotodokumentáciou stavby a súpisom realizovaných prác.

Ak to zhrnieme, pri hypotéke na stavbu domu môže banka poskytnúť úver aj na budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Teda v čase, keď ešte stavba, ktorou sa ručí, nestojí, resp. nie je dokončená. Musíte počítať s tým, že peniaze nedostanete naraz, ale postupne v priebehu samotnej výstavby. Preto proces čerpania úveru trvá výrazne dlhšie ako pri kúpe či rekonštrukcii existujúcej nehnuteľnosti alebo pri refinancovaní úverov. Pri výstavbe môžete mať úver v štádiu čerpania aj 18 mesiacov. Ako rýchlo proces ukončíte, závisí od toho, ako postupuje výstavba, koľko máte vlastných finančných zdrojov a v ktorom štádiu rozostavanosti domu začnete vybavovať hypotéku.


Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Ak chcete čerpať peniaze jednorazovo alebo rýchlejšie, ako bude prebiehať stavba vášho domu, existuje aj iné riešenie. Banke môžete najskôr ručiť inou - dostatočne hodnotnou a bankou akceptovateľnou nehnuteľnosťou. Vtedy banka môže poskytnúť peniaze obvykle do 80 % hodnoty tejto nehnuteľnosti. Najčastejšie takúto možnosť využívajú mladí ľudia, ktorým rodičia dočasne pomôžu založením svojej nehnuteľnosti a po dokončení vlastného domu len presunú ťarchu banky na svoj dom.

Samotné vybavenie úveru je len mierne náročnejšie na požadované dokumenty oproti iným typom hypoték. Keďže úver je prísne účelový, musíte banke zdokladovať, že ste splnili účel, na ktorý vám poskytla hypotéku. Pri kúpe domu či bytu je to kúpna zmluva. Pri výstavbe banka požaduje okrem priebežného dokladovania zhodnocovania stavby najčastejšie fotkami a rozpočtom realizovaných prác aj to, aby ste po ukončení výstavby túto nehnuteľnosť aj skolaudovali a banke o tom predložili právoplatný dokument alebo list vlastníctva so zapísanou dokončenou stavbou.

Lehota na preukázanie ukončenia výstavby je štandardne 18 až 24 mesiacov od prvého čerpania hypotéky. V porovnaní s hypotékou na kúpu nehnuteľnosti, ktorú obvykle klienti musia zdokladovať do 6 mesiacov od čerpania, je to výrazne dlhší čas, a preto možno povedať, že pri výstavbe skutočne ide o celkovo dlhší proces vybavovania a uzavretia dokladovania podmienok úveru.

Zdroj: Časopis Urob si sám