Bonita, alebo čo posudzuje banka, keď si chcete zobrať úver.

04.06.2021

Skôr ako si začnete hľadať bývanie podľa vlastných predstáv, mali by ste vedieť, ako posudzujú banky bonitu klienta.


Nie je to len posúdenie vášho príjmu, ale banka sa pozrie aj na vaše výdavky a zakladanú nehnuteľnosť," hovorí Zuzana Šimonová, úverová analytička Swiss Life Select Slovensko. Samozrejme, v prvom rade bude banku zaujímať primárna návratnosť úveru, to znamená, či budete schopný banke vrátiť požičané peniaze. Bude sa zaujímať či je váš príjem postačujúci, či budete riadne a včas uhrádzať záväzky.

"Banka vás bude komplexne posudzovať z pohľadu príjmov, či už je to príjem zo závislej činnosti, alebo príjem z podnikateľskej činnosti. Zároveň bude posudzovať nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru," vysvetľuje Zuzana Šimonová.

Čo je bonita klienta
Bonita vyjadruje schopnosť klienta splácať záväzky. Banky preverujú všetky príjmy v zmysle nastavených pravidiel. Môžu to byť napríklad dôchodky, rodičovský príspevok, opatrovateľský príspevok, alebo výživné na dieťa.

"Okrem rôznych typov príjmov, skúma banka aj výdavky. V príslušných úverových registroch preveruje existujúce úvery v komerčných bankách, úvery v nebankových spoločnostiach, lízingy, ale aj to, aká je disciplína splácania, v ktorých figurujete ako ručiteľ. Dôležitá je disciplína splácania," upozorňuje Zuzana Šimonová.

Je to preto, že finančné inštitúcie o vás potrebujú získať čo najviac informácii a to nielen o vašej finančnej situácii.

"Banku bude zaujímať či k žiadosti o úver pristupuje ďalší žiadateľ, rozhodujúci bude aj váš vek, prípadne vzdelanie. Dôležitým vstupným údajom je počet vyživovaných osôb, ktoré zdieľajú spoločnú domácnosť, vrátané nezaopatrených detí. Následne po odpočítaní všetkých výdavkov z príjmov, je rozhodujúcim faktorom finančná rezerva, ktorá nesmie byť nižšia ako 40 percent. Všetky informácie o žiadateľoch si bankári preverujú v dostupných databázach,"

uvádza úverová analytička.Aký úver môžete získať?
Výška úveru nesmie prekročiť osemnásobok vášho ročného príjmu. "Ak váš čistý mesačný príjem bude za rok 12 000 eur, maximálna výška úveru môže byť v objeme 96 000 eur. Ak o úver budú žiadať dvaja žiadatelia, potom sa príjmy spočítajú," pripomína Zuzana Šimonová. Výšku úveru znižujú ďalšie úvery, ktoré už splácate, napríklad aj kreditná karta a povolené prečerpanie.

Ďalším faktorom je pomer výšky úveru k cene zakladanej nehnuteľnosti. Aktuálne banky môžu poskytnúť úver na bývanie do výšky 80 percent z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia.

"To znamená, že musíte preukázať vlastné zdroje vo výške 20 percent. V prípade, ak vykazujete dostatočnú bonitu, môžete požiadať o dofinancovanie úveru spotrebným úverom, prípadne úverom zo stavebných sporiteľní. Inou alternatívou môže byť aj zabezpečenie úveru ďalšou nehnuteľnosťou,"

vymenúva možnosti úverová analytička.

Akú úlohu v úvere zohráva zakladaná nehnuteľnosť?
Nehnuteľnosť je pre banku dôležitým zabezpečením úveru a jej hodnota je rozhodujúcim ukazovateľom v schvaľovacom procese úveru. Stav nehnuteľnosti a jej peňažná hodnota je stanovená v znaleckom posudku, ktorý vypracuje súdny znalec s príslušným oprávnením.

"Konečnú hodnotu nehnuteľností stanoví banka a po jej posúdení určí výšku LTV (Loan to value), ktorá vyjadruje pomer medzi veľkosťou sumy poskytovaného úveru na bývanie a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti,"

uzatvára Zuzana Šimonová.

Zdroj: Zoznam.sk