Inflácia valcuje úroky na vkladoch aj tento rok.

03.06.2021

Slovenské domácnosti majú väčšinu svojich finančných prostriedkov uloženú v bankách.

Mnohí z nás tak nevedomky prerábajú. Rast cien tovarov a služieb je na Slovensku podstatne vyšší ako úrokové sadzby nielen na bežných účtoch, ale aj na termínovaných vkladoch. Inak to nebude ani v roku 2021. Očakávaná úroveň inflácie, už piaty rok po sebe, prevýši úrokové miery bankových produktov.

Slováci tradične patria, čo sa týka financií, medzi konzervatívnejšie národy. Pandémia túto črtu ešte viac zvýraznila, čo sa prejavilo uprednostňovaním sporenia pred investovaním. Podľa údajov Európskej centrálnej banky tvorí hotovosť a vklady v bankách vyše 60 percent z celkových finančných aktív slovenských domácností. V eurozóne ide iba o tretinový podiel.


Mať finančnú rezervu v banke považujeme za povinnú výbavu každej domácnosti a je to tak v poriadku. Ide o "peniaze poruke", ktoré môžeme kedykoľvek alebo po určitom čase použiť. Avšak držaním príliš vysokého podielu finančných prostriedkov na bežných účtoch či vkladových produktoch ich kúpna sila klesá. Dôvodom je fakt, že inflácia je vyššia ako úrokové miery na účtoch a vkladoch.

Počas posledných štyroch rokov inflácia na Slovensku vždy prevýšila úroveň úrokovej miery tak na bežných účtoch, ako aj na termínovaných vkladoch. Priemerné sadzby na vkladoch s dohodnutou lehotou splatnosti od jedného do dvoch rokov boli evidované počas tohto obdobia v rozpätí 0,88 až 1,06 percenta ročne. V prípade bežných účtov išlo o ešte nižšiu, takmer nulovú úroveň 0,02 až 0,04 percenta ročne. Rast cien tovarov a služieb sa v rokoch 2017 až 2020 pohyboval v rozmedzí 1,3 až 2,7 percenta.

Čo to v praxi znamená? Za desaťtisíc eur, ktoré sme v roku 2019 uložili na termínovaný vklad pri úrokovej sadzbe 1,00 percenta ročne, sme si v roku 2020 mohli po zohľadnení inflácie 1,9 percenta kúpiť tovary a služby iba za 9 908 eur.

Ani v roku 2021 to nebude inak, keďže nami odhadovaná inflácia na úrovni 1,8 percenta by mala spoľahlivo prevýšiť úrokové miery bankových vkladov - obdobné ako počas predchádzajúcich rokov.

Ako teda investovať? Pri investovaní je zhodnotenie peňazí vyššie, no na druhej strane nesie so sebou určitú mieru rizika. Preto je dôležité investovať zodpovedne a v spolupráci s profesionálmi s dlhodobými skúsenosťami, licenciou od národnej banky, pravidelnou valuáciou portfólia a auditovaním od renomovaných spoločností. Povinnou výbavou zodpovedného investora je zároveň triezve vyhodnotenie rizika, dobrá znalosť produktu a diverzifikácia.

Zaujímavou a rokmi overenou možnosťou sú podielové fondy. Slováci a Slovenky sa zároveň vyznačujú pozitívnym vzťahom k nehnuteľnostiam, ktorý nenaštrbila ani korona kríza. Aj preto pre mnohých investorov môžu byť zaujímavou voľbou realitné fondy, pre ktoré sú typické stabilné výnosy a možnosť mať investičné aktívum "pod dohľadom". Navyše nízka volatilita je nielen u konzervatívnejších investorov veľmi vítaná.

Zdroj: HN online