Dôstojný dôchodok.

Myslite na dôchodok dostatočne dopredu.

Ukážem Vám možnosti, ako si na dôchodku udržať životný štandard.

Aké dôchodky majú naši rodičia, resp. starí rodičia?

- Priemerný dôchodok v SR: 477,14 € (január 2020)

- Priemerný dôchodok muži: 526,29 € (január 2020)

- Priemerný dôchodok ženy: 428,46 € (január 2020)

- Minimálny dôchodok: 334,30 €

Najväčšia skupina Slovákov poberá starobný dôchodok vo výške 365 € až 425 €.

- Počet živnostníkov, ktorí platia minimálne poistné a hrozí im minimálny dôchodok: 73 %


- 30 ročný zamestnanec s priemernou mzdou môže očakávať dôchodok vo výške asi 460 EUR mesačne. 

Viete si predstaviť žiť z takejto sumy?


Ako funguje I. a II. pilier?


- podľa výpočtov môžme z I. piliera očakávať dôchodok vo výške cca 35% zo mzdy pred odchodom do dôchodku

- po zhodnotení sumy v sporení do II. piliera môžme z neho očakávať ďalší dôchodok cca 170 € mesačne.

spolu z I. a II. piliera sa potom dostaneme na úroveň cca 46 % zo mzdy pred odchodom do dôchodku

Optimálna miera náhrady mzdy na dôchodku je 70 %

Ako nám do dôchodku pomôže III. dôchodkový pilier?

- pri mesačnom sporení 50 € / 25 € sporí zamestnanec a 25 € prispieva zamnestnávateľ / si 30 ročný klient nasporí k dôchodku sumu cca 75 000 €

- očakávaný výnos za 34 rokov je cca 44 000 €

- daňová úľava tvorí sumu cca 1 160 €

Zaujímavé, Však?


- odhad dôchodku z III. piliera počas 10 rokov bez jednorázového vyrovnania bude cca 320 €

- odhad mesačného dôchodku vo veku 64 rokov z I. II. a III. piliera je cca 870 €, čo je cca 74 % z výšky platu pred odchodom na dôchodok

Toto sa už určite číta lepšie.


Ako si nasporiť sumu, ktorá Vám zabezpečí v dôchodku rovnaký štandard, ako keď ste boli zamestnaní?

- začnite si sporiť pravidelným investovaním, už v mladosti, po 30 € mesačne

- po 30 rokoch si nasporíte cca 35 000 €

- Váš výnos bude v hodnote cca 25 000 €

 Počas desiatich rokov si prilepšíte k dôchodku mesačne sumou cca 290 €

Podmienky výpočtu: sporenie 30 rokov, mesačné sporenie 30 €, predpokladaný výnos 7% p.a.

Neváhajte a kontaktujte ma! Pripravím Vám bezplatne ponuku konkrétne pre Vás.