Dôstojný dôchodok.

Majme svoj budúci dôchodok vo svojich rukách.

Aké sú možnosti?

reforma slovenského dôchodkového systému vychádzala z presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja, čiže prostriedkov Sociálnej poisťovne. Máme k dispozícii 3. piliere + individuálne sporenie na dôchodok

  • I. pilier       - povinné dôchodkové poistenie zo Sociálnej poisťovňe
  • II. pilier      - starobné dôchodkové sporenie
  • III. pilier     - dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie
  • " IV. pilier " - individuálne sporenie na dôchodok - pravidelné investovanie

Čo vám viem ponúknuť.

  • sporenie na dôchodok je beh na dlhú trať. Dôležité je sporiť pravidelne a hlavne dlhodobo. Dĺžka sporenia zohráva v tomto prípade hlavnú úlohu.
  • Príklad: " ak si budete pravideľne sporiť pri ročnom výnose 5,5 % od svojich 20. rokov po 50 € mesačne, po dovŕšení 60. roku budete mať nasporených 63 451 €. Svoj vklad zhodnotíte cca 3,64 x a zaznamenáte výnos 264 % "
  • máme pre Vás pripravené riešenia, ako efektívne využiť I., II., III., pilier a ako využiť príspevok zamestnávateľa a daňovú úľavu. Zároveň vám predstavíme možnosti, ako si výhodne na dôchodok nasporiť.