Inovácie na finančnom trhu? Na Slovensku je ich viac ako v zahraničí.

04.06.2021


Technologický pokrok v posledných desaťročiach a nové socio-ekonomické trendy nakopli rozvoj finančných technológií.

Ľudia chcú ľahší prístup k finančným službám, väčší výber a nástroje na lepšiu kontrolu nad svojimi financiami. Banky či poisťovne preto prehodnocujú spôsoby poskytovania služieb a upravujú svoje obchodné modely. Ich motiváciou je jednak záujem udržať svojich klientov, získať nových, ale aj znižovať náklady. Aj tejto téme sa na on-line webinári o slovenskom finančnom trhu a inováciách venovala Národná banka Slovenska (NBS).

Hlavnou motiváciou na zavádzanie technologických inovácií je vôľa udržať krok s modernými trendami, udržať doterajších klientov, získať nových klientov, navýšiť tržby, znížiť náklady a určovať nové trendy. Vyše 30 percent subjektov z prieskumu NBS sa venuje vývoju inovácií na skupinovej aj lokálnej úrovni, a vyše 50 percent len na lokálnej úrovni, čo je spôsobené najmä tým, že veľká časť subjektov nepatrí do žiadnej skupiny.
Slovenský trh je na tom dobre

Slovensko je na tom z hľadiska inovácií na finančnom trhu veľmi dobre. "Slovenský trh je naozaj inovatívny. Keď ľudia cestujú do zahraničia, zistia, že Slovensko je dokonca v niektorých inováciách lepšie. Doma sú zvyknutí na istý štandard, ktorý v zahraničí nenájdu," vysvetľuje Michal Satur z Tatra banky, ktorý sa zúčastnil on-line webináru NBS. Netýka sa to len bánk, ale aj poisťovníctva či napríklad platobných služieb.

Podľa Juraja Dlhopolčeka je v súčasnosti svet z hľadiska poisťovníctva rizikovejšie miesto. Váha súčasných rizík má pritom dopad aj na biznis modely poisťovní. "Ak sa pozrieme na retail, ľudia sa počas pandémie naučili využívať nakupovanie cez internet a podobne. Slovensko určite inovuje. Otázkou je, ako rýchlo budeme schopní reagovať na trendy," hovorí Dlhopolček. Inovácie boli hnacím motorom aj v rámci platobných služieb.

"Máme na trhu veci, ktoré v zahraničí ani nie sú. Vnímame možnosti ešte to zrýchliť," hovorí Peter Stražovec zo spoločnosti Payout. Súčasťou sú pritom aj dohľadové orgány a ministerstvo financií. "Snažíme sa nezatvárať oči a sledujeme, čo sa deje napríklad v bankovom sektore. Vidíme, že sa to posúva v prospech klientov. Zabezpečujeme, aby to neprekročilo líniu, ktorá by ohrozovala stabilitu bankového sektora a spotrebiteľa," vysvetľuje Peter Hintoš z NBS.

Trh sleduje aj štát a ministerstvo financií potom na národnej a európskej úrovni tomu prispôsobuje aj legislatívu. Najbližších deväť rokov sa podľa odborníkov sa budú finančné inštitúcie čoraz viac približovať ku svojim klientom. Veľkým trendom by malo byť napríklad prepojenie poisťovacích služieb s tovarom. Platobná služba by mala byť v budúcnosti neviditeľná - to znamená jednoduchá a transparentná.

Okamžité platby?

Podľa odborníkov si ľudia v blízke budúcnosti všimnú inovácie vďaka takzvaným instantným platbám. V praxi ide o okamžité platby, ktoré na Slovensku štartujú 1. februára 2022. Podľa NBS sa k nim zatiaľ pripoja len tri bankové domy. Tým sa zároveň splnil predpoklad spustenia tohto typu platieb. Záujemcovia už centrálnej banke zaslali potrebné prehlásenie o pristúpení k Národnému plánu. Ani jednu z bánk však NBS nemenovala. Zatiaľ svoj záväzok poskytnúť okamžité platby od 1. februára 2022 potvrdila len Slovenská sporiteľňa. Podľa informácií denníka Pravda sa k nej pridali aj VÚB banka a Tatra banka.

Zdroj: Pravda