BLOG

Hlavnou úlohou životného poistenia je krytie rizík a prevencia voči neočakávaným životným situáciám. Preto sa viete pripoistiť na hlavné riziká spojené s úrazom, chorobou a v najhoršom prípade smrťou. Pripoistenia by ste si mali vyberať s ohľadom na vašu životnú situáciu, ktorá je u každého individuálna.