Máte staršie životné poistenie? Skontrolujte si ho, inak môžete oľutovať.

04.06.2021

Pandémia koronavírusu ešte viac potvrdila, aké dôležité je zdravie. Preto je dôležité mať uzatvorené životné poistenie, ktoré kryje väčšinu civilizačných chorôb, a byť tak pripravený na dlhodobejšiu PN a výpadok príjmov. Treba však myslieť aj na to, že podmienky poistenia treba pravidelne prehodnotiť, aby v prípade úrazu či iných ochorení boli aj poisťovňou kryté. 

Mať uzatvorené životné poistenie je v súčasnosti výhodou.

"Slúži na prekonanie ťažkej životnej situácie spôsobenej úrazom alebo chorobou. Malo by nám vykryť naše záväzky, či už ide o splátky hypotéky a iných úverov, ale aj pokryť bežné mesačné výdavky domácnosti, aby sme nemuseli siahať na úspory alebo neskončili v dlhoch,"

Kontrola zmlúv je mimoriadne dôležitá

Zmluvu na životné poistenie je potrebné skontrolovať aspoň raz za 2 roky, prípadne pri každej významnejšej životnej zmene, akou môže byť svadba, narodenie dieťaťa, kúpa nehnuteľnosti, alebo zmena rizikovosti povolania. To všetko sú situácie, ktoré ovplyvňujú výber pripoistení aj nastavenie poistných súm.

Zároveň treba myslieť na to, že tak ako sa neustále vyvíja a napreduje každé odvetvie na svete, tak isto sa vyvíja aj poistný trh a s ním spojené novinky a aktualizácie. Vznikajú nové, aktuálnejšie balíčky pripoistení, vyvíjajú resp. aktualizujú sa jednotlivé pripoistenia.

Kritické choroby

Príkladom je aj pripoistenie kritických chorôb. V minulosti mali poisťovne v ponuke jeden balíček kritických chorôb, dnes máte na výber z niekoľkých balíčkov - základný balíček, komplexný balíček, ženské kritické choroby, mužské kritické choroby alebo karcinóm in situ (počiatočné štádium rakoviny).

"Rozdiel je aj v jednotlivých kritických chorobách vzhľadom na evolúciu. Tie ochorenia, ktoré boli aktuálne v minulosti, samozrejme v poistných balíčkoch ostali a pribudli k nim ďalšie. Podobne je to aj s pripoistením invalidity. Dnes si viete zvoliť, či chcete byť krytý na čiastočnú invaliditu (od 40 %) alebo plnú, resp. trvalú invaliditu (od 70 %),"

Pripoistenie invalidity si zároveň môžete zvoliť v rôznych formách plnenia - jednorazovo, s klesajúcou poistnou sumou či s mesačnou výplatou/rentou.

Zdroj: FINGO.SK