Poistenie

Hlavnou úlohou životného poistenia je krytie rizík a prevencia voči neočakávaným životným situáciám. Preto sa viete pripoistiť na hlavné riziká spojené s úrazom, chorobou a v najhoršom prípade smrťou. Pripoistenia by ste si mali vyberať s ohľadom na vašu životnú situáciu, ktorá je u každého individuálna.

Pandémia koronavírusu ešte viac potvrdila, aké dôležité je zdravie. Preto je dôležité mať uzatvorené životné poistenie, ktoré kryje väčšinu civilizačných chorôb, a byť tak pripravený na dlhodobejšiu PN a výpadok príjmov. Treba však myslieť aj na to, že podmienky poistenia treba pravidelne prehodnotiť, aby v prípade úrazu či iných ochorení boli aj...