Ochrana majetku.

Poistite si svoj majetok a cestovanie.

Prečo je dobré poistiť svoj majetok ?

Jedna neočakávaná udalosť môže výrazne zmeniť Vás život.

- nepodceňte prosím neživotné poistenie !

- je veľká pravdepodobnosť, že v priebehu vášho života sa stretnete s neočakávanými udalosťami, ktoré vám môžu spôsobiť veľkú škodu

- osobitne nepodceňujte zákonné poistenie

- nepoistením vašej nehnuteľnosti riskujete strechu nad hlavou, čo je základná životná potreba


Cestovné poistenie.

- je určené pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a chcú vylúčiť riziko finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí.

- poistenie vám umožní vycestovať do zahraničia s vedomím istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, a že sa kedykoľvek môžete obrátiť na asistenčnú spoločnosť so žiadosťou o pomoc.

- pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné si naštudovať všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.

Povinné zmluvné poistenie.

- Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vozidlom. Chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo, má platné PZP poistenie a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla.

- v prípade, že držiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené PZP poistenie najneskôr v deň prvého použitia vozidla (evidencie na polícii), vystavuje sa riziku stíhania za porušenie zákona. Finančná sankcia za neuzavretie PZP sa môže vyšplhať do výšky 3320 EUR. Pri zavinení dopravnej nehody bez platnej zákonnej poistky je spôsobená škoda vymáhaná od vinníka.

- denne nastane v priemere 394 škôd a výška škody sa pohybuje okolo 596 000 €, ktorá je vyplácaná z PZP vinníka, je až neuveriteľné, koľko ľudí dnes jazdí bez povinného zmluvného poistenia, a hazarduje tak so svojím majetkom.


Havarijné poistenie.

- čo je potrebné vedieť? Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti.
- škody na vozidle môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami: a/ haváriou náhodnou udalosťou, vzniknutou nárazom alebo stretom; b/ poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); c/ krádež vozidla alebo jeho častí; - vandalizmus, lúpežné prepadnutie
- pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny, alebo s prirážkou za področnú splátku.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

-Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti nie je produkt, pri ktorom sa oplatí vyberať iba podľa ceny. Čo je lacné, nemusí byť vždy najlepšie. Poistenie majetku, ktoré zahŕňa viac pripoistení, síce môže byť o niečo drahšie, zároveň to ale znamená, že vás bude kryť v prípade mnohých problémov a komplikácii.

- vyhnite sa podpoisteniu. K podpoisteniu dochádza vtedy, keď má klient svoju nehnuteľnosť poistenú na nižšiu sumu, než je jej skutočná hodnota. Často sa to stáva v prípade, keď je dom či byt zrekonštruovaný a jeho hodnota stúpne, ale klient neaktualizuje svoju poistnú zmluvu.

- veľa majiteľov nehnuteľností nepoisťuje svoj majetok, pričom v prípade poistnej udalosti môže v rodine vzniknúť značná finančná škoda alebo v prípade najvážnejších poistných udalostí hrozí až strata strechy nad hlavou.

Tri najdôležitejšie rady pre Vás.

nepodceňujte zákonné poistenie

vyhnite sa podpoisteniu

využite asistenčné služby

Neváhajte a kontaktujte ma ! Pripravím Vám bezplatne ponuku konkrétne pre Vás.