Zabezpečenie rodiny

Šťastie praje zabezpečeným. 

Aké životné situácie si máme zabezpečiť? Ako zvládneme nepredvídaný úraz, chorobu, alebo aj niečo horšie? Čo potom budú robiť naši najbližší, deti ....

Aké sú možnosti?

zabezpečte sa voči týmto hlavným rizikám:


 • krytie smrti
 • trvalé následky úrazu
 • denná dávka pri: liečení úrazu, pobyte v nemocnici, práceneschopnosti
 • invalidita / 40%, 70 % /
 • kritické choroby, chirurgický zákrok
 • oslobodenie od platenia poistného
 • poistenie záväzkov / úveru /

Čo vám viem ponúknuť.

 • každý z nás má záväzky, ktoré je schopný uhrádzať ak:  
 1. máme prácu
 2. sme zdraví
 3. neprekonali sme žiadny úraz
 • čo sa však stane, keď prácu stratíte, ochoriete, alebo ostanete invalidní?

"Ušijeme vaše poistenie na mieru"

 1. konkrétne na vašu rodinnú situáciu, podľa výšky vašich    príjmov a záväzkov.
 2. tak, aby ste mohli spokojne žiť s vedomím, že v rodine prekonáte aj ťažké časy
 3. zároveň vám ponúkam komplexnú starostlivosť aj do budúcna. Poistenie vieme spoločne upravovať tak, aby počas celého vášho života plnilo svoj účel a dávalo vám zmysel.