Ochráňte seba a svojich najbližších.

Nájdeme pre Vás možnosti, šité na mieru. 

Čo to znamená mať vhodné životné poistenie?

- životné poistenie je nesmierne dôležitou súčasťou nášho života. Zabezpečuje náš príjem a udržuje tak životný štandard každého človeka a jeho rodiny v prípade poistnej udalosti. Riziko tu existuje a je vyššie, ako si väčšina ľudí myslí.

- s rastúcim vekom rastie aj pravdepodobnosť výskytu ochorenia alebo úmrtia. Platí teda, že čím skôr sa poistíte, tým menej za riziká platíte. Až 4 z 10 zmlúv obsahujú výluku poistného plnenia na diagnózu, s ktorou klienti už vstúpili do poistenia. Zjednodušene, to, čo sa mi stalo pred vstupom, je z krytia vylúčené, preto netreba s poistením čakať. 

Strata príjmu v neočakávaných situáciách.

- nezabezpečený príjem a zle nastavené životné poistenie sú rizikom pre živiteľa rodiny v prípade zdravotných problémov, alebo úrazu. Okrem výpadku príjmu musí rodina riešiť aj liečebné a iné náklady navyše.

- výpadok príjmu môže byť vysoký a v prípade smrti sa jedná o výpadok 100 %.

- život však ide ďalej a je vhodné mať nastavenú poistnú zmluvu tak,  aby v prípade poistnej udalosti poisťovňa doplnila chýbajúci príjem aspoň do výšky 90 % príjmu.

- tak môže rodina uhradiť všetky svoje záväzky / napr. hypotekárny úver, náklady na štúdium? ... / riadne a včas.


Koľko stojí kvalitne nastavené rizikové životné poistenie?

cca 5 % z čistej mzdy

Stojí mesačne kvalitne nastavené životné poistenie, ktoré prináša pocit bezpečia v prípade vážnych nepredvídaných udalostí.


Tri najdôležitejšie rady pre vás.

určite sa poistite !

stačí 5 % z čistého príjmu

čím skôr, tým lepšie

Neváhajte a kontaktujte ma ! Pripravím Vám bezplatne ponuku konkrétne pre Vás.